ŽILBYT, s.r.o.

Správa majetku mesta Žilina

Mestské zastupiteľstvo v Žiline na svojom zasadnutí dňa 21.05.2012 uznesením číslo 57/2012 schválilo založenie obchodnej spoločnosti ŽlLBYT, s.r.o. za účelom správy majetku mesta Žilina a komerčnej správy bytových domov a nebytových priestorov, v ktorej Mesto Žilina je jediným spoločníkom a 100% vlastníkom.

Sme tu pre Vás...

Tlačivá, žiadosti
a formuláre

Všetky dôležité tlačivá prehľadne rozdelené do jednotlivých sekcií.

Cintoríny
a domy smútku

Základné informácie, dokumenty, informácie, mapa.

Všetky dôležité
kontakty

Prehľadné zhrnutie kontaktných údajov a detailov pre kontaktovanie.

ŽILBYT, s.r.o.

Správa majetku mesta Žilina

Mestské zastupiteľstvo v Žiline na svojom zasadnutí dňa 21.05.2012 uznesením číslo 57/2012 schválilo založenie obchodnej spoločnosti ŽlLBYT, s.r.o. za účelom správy obecného a iného majetku, v ktorej Mesto Žilina je jediným spoločníkom a 100% vlastníkom. Mesto Žilina vykonáva všetky práva a povinnosti spoločníka a zakladateľa v spoločnosti ŽILBYT, s.r.o. vždy na základe predchádzajúceho rozhodnutia Mestského zastupiteľstva Žilina.

Spoločnosť ŽILBYT, s.r.o. vykonáva správu bytových domov, bytov, nebytových priestorov, predškolských zariadení pre deti do 3 rokov, predškolských zariadení, škól v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina, kultúrne domy, mmestské cintoríny, domy smútku, krytov civilnej ochrany, technické zabezpečenie kreatívneho trhoviska Žilina.